Fastligger med fordele

Sæsonpriser 2017

√ Vær her så meget du vil.
(Der må ikke tages fast ophold i vognen)

√ Seniorpriser fra +60 år

√ Rabat på dagens ret – hver 10. ret er gratis

√ Aktiviteter hele sæsonen

√ Efterårsferie inkl. i sommer- og efterårssæson

√ Lang efterårssæson

√ Gratis pool

√ ½ pris på 5. pers. og derover

9/4 2017 – 22/10 2017

Grundpris inkl. 2 pers i egen vogn 10.500 kr.
Seniorpris inkl. 2 pers o. 60 år 10.000 kr.
Ekstra person over 12 år 850 kr.
Barn 1 – 11 år (børn u. 1 år gratis) 550 kr.
Gæstekort daggæster 450 kr.
Tilslutning El måler 375 kr.
El pr. kWh 3,50 kr.
Fri forbrug af Internet (i sæsonen – 1. brugeradgang) 750 kr.
Hund pr. enhed 300 kr.
A conto El 500 kr.

sommer

 

9/4 2017 – 1/7 2017

Grundpris inkl. 2 pers i egen vogn 4.300 kr.
Seniorpris inkl. 2 pers o. 60 år 4.000 kr.
Ekstra person over 12 år 475 kr.
Barn 1 – 11 år (børn u. 1 år gratis) 275 kr.
Gæstekort daggæster 350 kr.
Tilslutning El måler 250 kr.
El pr. kWh 3,50 kr.
Fri forbrug af Internet (i sæsonen – 1. brugeradgang) 275 kr.
Hund pr. enhed 250 kr.
A conto El 500 kr.

forår

 

9/4 2017 – 25/3 2018

Grundpris inkl. 2 pers i egen vogn

12.250 kr.

Seniorpris inkl. 2 pers o. 60 år

11.650 kr.

Ekstra person over 12 år

850 kr.

Barn 1 – 11 år (børn u. 1 år gratis)

550 kr.

Gæstekort daggæster

500 kr.

Tilslutning El måler

475 kr.

El pr. kWh

3,50 kr.

Fri forbrug af Internet (i sæsonen – 1. brugeradgang)

1000 kr.

Hund pr. enhed

300 kr.

A conto El

500 kr.

vinter forår

 

 

5/8 2017 – 22/10 2017

Grundpris inkl. 2 pers i egen vogn 2.400 kr.
Seniorpris inkl. 2 pers o. 60 år 2.200 kr.
Ekstra person over 12 år 275 kr.
Barn 1 – 11 år (børn under 1 år gratis) 225kr.
Gæstekort daggæster 150 kr.
Tilslutning El måler 175 kr.
El pr. kWh 3,50 kr.
Fri forbrug af Internet (i sæsonen – 1. brugeradgang) 275 kr.
Hund pr. enhed 200 kr.
A conto el 500 kr.

efterår

9/4 2017 – 1/7 2017 og 5/8 2017 – 22/10 2017

Grundpris inkl. 2 pers i egen vogn 5.900 kr.
Seniorpris inkl. 2 pers o. 60 år 5.600 kr.
Ekstra person over 12 år 500 kr.
Barn 1 – 11 år (børn under 1 år gratis) 350 kr.
Gæstekort daggæster 350 kr.
Tilslutning El måler 350 kr.
El pr. kWh 3,50 kr.
Fri forbrug af Internet (i sæsonen – 1. brugeradgang) 500 kr.
Hund pr. enhed 300 kr.
A conto El 500 kr.

forårefterår

 

22/10 2017 – 25/3 2018

Grundpris inkl. 2 pers i egen vogn

2.600 kr.

Seniorpris inkl. 2 pers o. 60 år

2.500 kr.

Ekstra person over 12 år

225 kr.

Barn 1 – 11 år (børn under 1 år gratis)

175 kr.

Gæstekort daggæster

150 kr.

Tilslutning El måler

250 kr.

El pr. kWh

3,50 kr.

Fri forbrug af Internet (i sæsonen – 1. brugeradgang)

500 kr.

Hund pr. enhed

250 kr.

A conto El

500 kr.

Vinteropbevaring 22/10 2017 – 25/3 2018

750 kr.

vinter

 

 

UDLEJNINGSBETINGELSER FOR SÆSONPLADS

§ 1 Gyldighed

Lejeaftalen gælder kun for de i aftalen anførte personer. Gyldigt campingpas skal deponeres hos lejrchefen.

§ 2 Rettigheder

Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder ifølge lejeaftalen til andre ligesom lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen.

§ 3 Priser

Alle beløb er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

§4 Campingreglement

Campingreglementet og de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser skal overholdes, idet lejrchefens anvisninger i så henseender skal følges.

§ 5 Bopæl

Sæsonprisen gælder for weekender, helligdage og enkelte hverdage i løbet af sæsonen samt op til 3 uger i sommerferien for sommersæsongæster. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke er tilladt. I tilfælde af længerevarende ophold på pladsen, betales der ekstra for øget brug af faciliteterne. Kun mod forudgående aftale med lejrchefen.

§ 6 Ibrugtagning

Sæsonpladsen skal være taget i brug senest 1 måned efter lejemålets påbegyndelse.

§ 7 Betaling

Sæsonprisen betales i 3 rater. Depositum for sæsonpladsen udgør 25 % af grundbeløbet (dog min. kr. 1500,-) og betales senest 14 dage efter reservation. 2. rate udgør ligeledes 25 % og forfalder ca. 1. februar. (Dog min. kr. 1500,-). Resten betales ved ankomst/sæsonstart.

Hvis ikke hele lejebeløbet indbetales senest ved sæsonstart, beregnes 2 % i rente pr. måned af det forfaldne beløb.

§ 8 Bil – kørsel og parkering

I lejeperioden er lejeren berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning. Der må kun parkeres 1 bil på sæsonpladsen. Det er ikke tilladt at parkere på ”tomme” nabopladser eller campingpladsens fællesarealer.

Både, påhængsvogne og lign. må kun medtages og opbevares på sæsonpladsen på forudgående aftale.

I tidsrummet 22.00 – 07.00 er al motorkørsel forbudt og der skal være ro på pladsen.

§ 9 Bom

Bommen er lukket i perioden 22.00 – 7.00. Depositum pr. bomkort: kr. 50,-. Der kan udleveres max. 2 stk. bomkort pr. enhed. Kortet er personlig og det er ikke tilladt at bruge eget bomkort til at åbne for andre.

§ 10 Opstilling af vogn/fortelt

Med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav skal campingvogn/telt placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes af lejer og der skal være min. 3 m. mellem opstillingerne.
(Bilen regnes ikke som brandfarlig og må gerne parkeres mellem enhederne.)
Ved mindste tvivl, spørg Lejrchefen. Strid om skellets placering afgøres af lejrchefen.

Min. 1½ m til begge skel skal overholdes af hensyn til brandmyndighederne, (hjørnegrund kun til den ene stolpe), træk-tøjet må gerne være inden for de 1½ m. Kabler der ikke er forsvarligt lagt, erstattes ikke af campingpladsen.

Underlag under telte og gulve, så som presenninger, fiberdug, tæpper o.l., må ikke stikke udenfor teltet. Det er ikke tilladt at lægge træ, fliser, tæpper, presenninger el. lign. permanent udenfor teltet. En alm. dørmåtte er tilladt.

§ 11 Gæster

Lejer er forpligtet til at sørge for at gæster meldes i receptionen straks ved disses ankomst. Gælder såvel daggæster som overnattende gæster. Daggæster må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og afkræves almindeligt overnatningsgebyr samt gyldigt campingpas. Ankommer der gæster mens receptionen har lukket, meddeles disse senest dagens efter inden middag. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

§ 12 Strøm

Det er ikke tilladt at tilslutte strøm direkte til stander uden om campingpladsens elmåler. Ved overtrædelse vil lejer blive opkrævet et beløb på kr. 500,- og lejrchefen kan bortvise lejer.

I perioder hvor lejer ikke bor på sæsonpladsen, skal el-tilslutningen afbrydes.
Det er sæsongæstens forpligtelse løbende at sikre sig at den udleverede elmåler virker som den skal. Hvis denne forpligtelse tilsidesættes, vil der blive afregnet en betaling på kr. 1000,- for forårsgæster, 2000,- for sommergæster og kr. 1000,- for efterårsgæster samt kr. 1000,- for vintergæster.
Strøm vil som minimum blive afregnet på følgende dage: v/sæsonåbning (ca. 1. april), v/forårssæsonens slut (ca. 1. juli), v/sommersæsonens slut (ca. 20. oktober) samt d. 31. december. Det er sæsongæstens ansvar at datoerne overholdes.

§ 13 ID plade/årsmærke

Lejer skal overholde regler om campingvognenes mobilitet. Campingvognen skal, hvis den ikke er indregistreret, være forsynet med en grøn ID plade med gyldig årsmærke. ID plade samt årsmærke kan bestilles i receptionen.

§ 14 Midlertidig fraflytning

Ved lejerens midlertidige fraflytning i ferie og lignende forbeholder lejrchefen sig ret til at disponere over sæsonpladsen. Meddeler lejeren samtidigt tilbagekomstdatoen, vil lejrchefen så vidt muligt sørge for, at lejeren pr. denne dato igen kan disponere over sæsonpladsen. Er dette ikke muligt vil lejeren blive tilbudt en anden plads indtil den lejede plads atter bliver ledig.

§ 15 Orden

Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og ryddeliggjort stand. Klipning af græs påhviler lejer.

(Se § 18 ). Ved afrejse skal pladsen afleveres i samme stand som ved overtagelse.

§ 16 Opstilling af hegn, pavilloner o.l.

Det er ikke tilladt at opsætte hegn, pavilloner, flagstænger, plante planter eller på anden måde etablere faste installationer udover almindelig, medbragt og flytbart campingtilbehør. Det er kun tilladt at opsætte læsejl af stof på max 6 fag.

§ 17 Affald

De opstillede affaldssække/containere må kun benytte til almindeligt køkkenaffald og lign. Andet affald (gl. stole, køleskabe, tæpper, fortelte m.v.) skal lejeren fjerne ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted.

§ 18 Græsslåning

Krakær Camping slår græsset uden for bardunerne, ca. 1 m fra vogn/fortelt. Indenfor er det Jeres område. Græsset skal slås

min. hver uge i højsæsonen og hver 14. dag i lavsæsonen (i de perioder græsset vokser). Vi har en slåmaskine ved hver containergård, som frit kan lånes ved henvendelse i informationen. Når man fylder det sidste benzin på, meddeles det til personale eller lejrchef.

§ 19 Hund

Det er tilladt at have hund på pladsen, men den skal føres i snor til alle tider og luftes udenfor pladsen.

Der kan tages gratis hundeposer i den grønne stander ved siden af receptionen. Husdyr er ikke tilladt indendørs i servicebygningerne

§ 20 Vintercamping/-opbevaring

Campingpladsen er under opsyn i hele vinterperioden. Lejer er selv ansvarlig for tilstrækkelig sikring af vogn og telt mod vind og vejr. Der vil blive givet besked til lejer hurtigst muligt ved pludseligt opståede skader, vi konstaterer.

Ved vinteropbevaring forstås at telt og lign. udstyr er pakket sammen og fjernet så det ikke er muligt at benytte vognen til dag- eller natophold. Vogn og indbo skal stadig være forsikret af ejer selv.

Ved opbevaring af udstyr skal alle genstande være tydeligt mærkede med navn, adresse, pladsnr. eller tlf. nr.. Udlejer kan ikke stilles til ansvar for evt. skader på campingvogne, gulve og opbevarede genstande. Forsikring er lejers eget ansvar.

§ 21 Force majeure

Krakær Camping kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Krakær Camping forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

§ 22 Sæsonaftalens afslutning

Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og rengjort på datoen for lejeaftalens udløb. Foretager lejeren ikke oprydningen, er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, og opkræve lejeren et fast gebyr på kr. 500,00 herfor. Lejrchefen er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.

§ 23 Annullering af sæsonaftalen før sæsonstart

Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejer i hænde.

Ved annullering gælder følgende:

  1. Ved afbestilling indtil 60 dage før lejemålets start betales et annulleringsgebyr på kr. 300,-
  2. Ved annullering senere end 60 dage, men tidligere end 30 dage før lejemålets start, tilbagebetales 50 % af depositum. Dog fratrukket annulleringsgebyr på kr. 300,-
  3. Ved annullering senere end 30 dage før lejemålets start refunderes ingen del af den indbetalte depositum

Annullering af lejemålet før lejemålets start, i forbindelse med at lejeren, dennes ægtefælle/samboende eller børn rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller

dødsfald, tilbagebetales dog det indbetalte depositum med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-. Evt. lægeerklæring rekvireres for lejers egen regning.

Hvis det lejede fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig

gældende, såfremt lejeren ikke ankommer ved lejemålets påbegyndelse.

§ 24 Betalingsbetingelser

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, er lejrchefen berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkeligt varsel, jf. pkt. 13 i de ”Almindelige betingelser”

§ 25 Misligholdelse af aftalen

Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen,

  1. hvis de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelsen gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales efter forløbet af 7 dage efter, at påkravet er sendt til lejer ved almindeligt og anbefalet brev. Ved fremsendelse af påkrav påløber et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 som tillægges det skyldige beløb
  2. hvis bestemmelserne indeholdt i nærværende “Lejebetingelser for sæsongæster” ikke overholdes af lejeren og dennes husstand.

Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse er alene en eksemplifikation og ikke udtømmende.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen til øjeblikkelig ophør.

Er lejeren noget beløb skyldig i forbindelse med lejemålets ophævelse eller udløb, forbeholder lejrchefen sig ret til udover sædvanlige retsskridt

enten at udøve tilbageholdelsesret over lejerens campingvogn indtil tilgodehavendet er betalt

eller at fjerne campingvognen fra sæsonpladsen og stille denne med effekter på offentligt areal for lejerens regning og risiko i enhver henseende. Dog er det en forudsætning, at lejeren med 8 dages varsel ved almindeligt eller anbefalet brev forgæves er blevet opfordret til at afhente campingvognen og ryddeliggøre sæsonpladsen.

Er lejeren intet beløb skyldig i forbindelse med lejrchefens ophævelse af lejeaftalen eller dennes udløb i øvrigt, forbeholder lejrchefen sig, udover sædvanlige retsskridt, ret til at stille campingvognen med effekter på offentligt areal efter fremsendelse af påkrav som anført ovenfor.

§ 26 Opsigelse

Lejeaftalen er – bortset fra misligholdelsestilfælde – fra begge parters side, uopsigelig i det aftalte tidsrum. Såfremt lejer beslutter sig for at flytte fra campingpladsen inden det aftalte tidspunkt, kan lejer således ikke kræve nogen del af depositum eller lejen i øvrigt tilbagebetalt.

§ 27 Værneting

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Århus, der er aftalt som parternes værneting.

Der henvises i øvrigt til de ”Almindelige lejebetingelser”.

Sæsonplads med fordele

Som sæsongæst tilbyder Krakær Camping dig stor valgfrihed – både i forhold til den
sæson du ønsker at booke, samt hvor på pladsen du har lyst til at placere din campingvogn.
Bestem selv hvor meget du benytter din vogn – så længe du ikke tager fast
ophold i vognen. Som sæsongæst har du også muligheden for at spare penge på
dagens ret i caféen.

Kalenderen er fyldt hele året med kre’aktiviteter

Det betyder, at du altid kan forvente en eller anden form for
aktivitet – uanset om det er sommer eller vinter. Læs

mere om hvad og hvornår på aktivitetskalenderen