Affald  Containerne ved servicebygningerne er KUN til køkkenaffald. Flasker skal sorters og storaffald afleveres på genbrugsstationen.

Afregning – Afregning skal være foretaget inden kl.11.00.

Afrejse – Pladsen skal forlades senest kl. 12.00 i lavsæsonen og kl. 11.00 i højsæsonen. (HUSK AT AFLEVERE BOMKORTET).
Hytter, campingvogne og værelser fraflyttes senest kl. 12.00 i lavsæsonen og kl. 11.00 i højsæsonen.

Ankomst – Hytter, vogne og værelser fra kl. 15.00. El-pladser fra kl. 13.00.

Bad – Der betales med chipkort i automaten 1 kr. pr. påbegyndt min. Lad kortet sidde i automaten så længe der bades.

Biler – Der må medbringes og parkeres én bil pr. enhed. Bilvask ikke tilladt.

Boldspil – skal foregå på boldområdet og ikke mellem telte og vogne.

Bommen – er lukket i tidsrummet 22.00 – 7.00 hvor kørsel på pladsen frabedes.

Brand – Kald 112 og kontakt lejrchefen på 86 36 21 18. Se pladskort for placering af brandmateriel.

Brød – Friskbagt fra egen ovn. Bestilles mod forudbetaling og kan afhentes i kiosken

Bål – Eget bål ikke tilladt. Venligst benyt bålpladsens faciliteter.

Camping:ID –

Dyner – Dyner, puder og linned kan lejes i receptionen.

El-varme – brug af el-varmer er ikke tilladt.

El-kabler – skal placeres tydeligt af hensyn til græsslåning.

Fællestelt – er til benyttelse ved fællesspisning og arrangementer. Spørg i receptionen.

Færdsel – Færdselslovens regler er gældende for al trafik på pladsen. Hastighed max. 10 km/t.

Glemte sager – Indleveres og afhentes i receptionen.

Gæster – skal meldes i receptionen og betale gæstebillet. Biler må ikke medbringes på pladsen.

Hunde – SKAL føres i snor og luftes udenfor pladsen. Gratis poser v/receptionen. Hunde ikke tilladt i bygningerne og må ikke støje unødvendigt.

Internet – adgang til Hot-Spot kan købes i receptionen.

Insekter – kan vi ikke tage ansvaret for, men giv os besked så skal vi være behjælpelige.

Kemisk toilet – må kun tømmes i udslagskummen som forefindes ved servicebygningen på pladsen.

Kreditkort – Dankort, Mastercard, Maestro, Visa, Visa Elektron og JCB modtages uden gebyr. Øvrige kort beregnes 3 % gebyr.

Klage – En eventuel klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

  1. Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Du kan finde vejledning til klagemuligheder via campingraadet.dk/klager/ eller
  2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller
  3. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her –http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@krakaer.dk.

 

 

 

 

 

Legeplads – Det er forældrenes ansvar at holde børnene under opsyn. Ophold på legepladsen er på eget ansvar.

Læge – Ebeltoft Lægehus, Nørreport 4:    86 34 18 88. Lægevagten:  70 11 31 31

Nattero – Der skal være ro på pladsen kl. 23.00.

Pool – Opvarmet med solfangeranlæg. Gratis når man bor på pladsen. Badning sker på eget ansvar. Børn u. 10 år kun adgang med en voksen. Blebørn skal bruge badeble.

Post – Kan afhentes/afleveres i receptionen. Nærmeste postkasse er ved Lyngsbæk strand.

Rengøring – Servicebygningerne rengøres i sæsonen min. én gang dagligt eller efter behov. Meld til receptionen om evt. problemer og bidrag selv til at holde bygningerne rene og ryddelige.

Rygning – Er ikke tilladt i hytter og campingvogne samt i pladsens bygninger.

Sikkerhed – Husk sikkerhedsafstanden iflg. brandregler skal være 3 m til nabo og/eller 1,5 m til skel. Glæder for både campingvogn (u/trækstang), fortelt, læsejl og opbevaringstelt.

Skadestue – Randers Regionshospital. Husk at ringe først. 87 31 50 50.

Spildevand – tømmes i udslagskummen – ikke i afløb ved vandposter.

Vagt – Udenfor åbningstid kan vi i nødstilfælde træffes på tlf.: 21 21 30 30

Vaskehus – Findes i servicebygningen v/minigolfbanen. Poletter (20,-) og sæbe (10,-) til brug købes i kiosken.

Tom vogn – Det er muligt at lade vognen stå mellem weekender – spørg i receptionen for pris/tilbud