DEN "KREAKTIVE" PLADS
– for jer, der har lyst til at være kreative eller aktive.
For jer, som har trang, energi og behov for at skabe,
lege, bruge jeres krop, hænder eller højre hjernehalvdel.
For jer, som ønsker sig camping- eller hytteferie
på en KRE'AKTIV plads..!

Spil

Mad

Hygge
Klik på et af de seks overstående ikoner
for at læse mere om det enkelte område.